Նկարներ

“Մենաշնորհները Հայաստանում” հետազոտության շնորհանդեսի լուսանկարները, 2013թ., փետրվար 11, Երևան

“Ակտիվիզմի ուղեցույց” և “ԲՆապահպանության քաղաքականության մշակման առաջարկներ” հետազոտությունների շնորհանդեսի լուսանկարները, 2013թ., հունվար 31, Երևան

<<Հասարակական գործողություններից դեպի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ. բնապահպանական քաղաքականության երկխոսություն>> 2-րդ կլոր սեղան քննարկման լուսանկարները, 2012թ., հոկտեմբեր 31, Երևան

<<Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում II>> գրքի շնորհանդեսի լուսանկարները, 2012թ.,սեպտեմբեր 26, Երևան

<<Հասարակական գործողություններից դեպի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ. բնապահպանական քաղաքականության երկխոսություն>> 1-ին կլոր սեղան քննարկման լուսանկարները, 2012թ., սեպտեմբեր 20, Երևան

«Տնտեսությունը և սոցիալ դեմոկրատիան» 2-րդ  ընթերցագրքի շնորհանդեսի լուսանկարները. կլոր սեղանի շուրջ քննարկում, 2012թ., հունիսի 11, Երևան

«Տնտեսությունը և սոցիալ դեմոկրատիան» 2-րդ ընթերցագրքի շնորհանդեսի լուսանկարները. կլոր սեղանի շուրջ քննարկում, 2012թ., հունիսի 11, Երևան

<<Կանայք Հայաստանում. հաղորդաշարերը լուսանկարների տեսքով>>

<<Կանայք Հայաստանում. հաղորդաշարերը լուսանկարների տեսքով>>

Քարոզարշավի  և  երիտասարդների  համար  <<Քաղաքականություն>>  թեմայով  թրեյնինգի  լուսանկարներ, Աղվերան, նոյեմբեր 18-20

Քարոզարշավի և երիտասարդների համար <<Քաղաքականություն>> թեմայով թրեյնինգի լուսանկարներ, Աղվերան, նոյեմբեր 18-20

«Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում» ուսումնասիրության շնորհանդեսի նկարներ – Նոյեմբեր 8, 2011 թ.

«Սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում» ուսումնասիրության շնորհանդեսի նկարներ – Նոյեմբեր 8, 2011 թ.

Սոցիալ-դեմոկրատիային նվիրված սեմինարի լուսանկարները, Երևան, հոկտեմբերի 29-30

Սոցիալ-դեմոկրատիային նվիրված սեմինարի լուսանկարները, Երևան, հոկտեմբերի 29-30