Քաղաքական դասընթացների «Ազատ լսարան»ի Ա. փուլի լրացուցիչ թեմաների մասնակցության հայտ

Լսարան 2017 - լրացուցիչ թեմաներ - հայտ

ՀՄՀ-ի «Ազատ լսարան» ծրագրի լրացուցիչ թեմաների մասնակցության հայտ
  • Նշել բոլոր երկրների անունները որոնց դուք քաղաքացի եք
  • Նշել Ձեր բարձրագույն ուսումնական հաստատության(թյունների) անուն(ներ)ը, ուսման շրջան(ներ)ի սկիզբն ու ավարտը (տարի), ֆակուլտետ(ներ)ի/բաժնի(բաժինների) անուն(ներ)ը
  • Թվարկել Հասարակական կամ / և քաղաքական կազմակերպություն(ների) անունները որոնց անդամակցում եք. եթե չեք անդամակցում՝ գրել «Չեմ անդամակցում»
  • Եթե այո՝ նշել դասընթացների անունները։
  • օր/ամիս/տարի
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.