Քաղաքական դասընթացների «Ազատ լսարան»ի հայտ (Երկրորդ շրջափուլ)

Լսարան 2018-1 Հայտ

ՀՄՀ-ի «Ազատ լսարան» ծրագրի 2րդ շրջափուլի մասնակցության հայտ
  • Նշել բոլոր երկրների անունները որոնց դուք քաղաքացի եք
  • Նշել Ձեր բարձրագույն ուսումնական հաստատության(թյունների) անուն(ներ)ը, ուսման շրջան(ներ)ի սկիզբն ու ավարտը (տարի), ֆակուլտետ(ներ)ի/բաժնի(բաժինների) անուն(ներ)ը
  • Թվարկել Հասարակական կամ / և քաղաքական կազմակերպություն(ների) անունները որոնց անդամակցում եք. եթե չեք անդամակցում՝ գրել «Չեմ անդամակցում»
  • Թվարկել առաջնահերթությունները։
  • Թվարկել կարևորագույն հիմնախնդիրները։
  • Եթե այո՝ նշել դասընթացների անունները։
  • օր/ամիս/տարի
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.