«Տնտեսությունը և սոցիալ դեմոկրատիան» 2-րդ ընթերցագրքի շնորհանդեսի լուսանկարները. կլոր սեղանի շուրջ քննարկում, 2012թ., հունիսի 11, Երևան

[fbphotos id=333882010020765]

Leave a Reply

Your email address will not be published.