“Ակտիվիզմի ուղեցույց” և “ԲՆապահպանության քաղաքականության մշակման առաջարկներ” հետազոտությունների շնորհանդեսի լուսանկարները, 2013թ., հունվար 31, Երևան

Leave a Reply

Your email address will not be published.