Քաղաքական դասընթացների «Ազատ լսարան»ի Ա. փուլի լրացուցիչ թեմաների մասնակցության հայտ